تمدید
1398/11/13

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند: مهلت ارسال مقالات به همایش تا تاریخ 98/12/20 تمدید شد و زمان برگزاری به تاریخ 99/1/20 موکول شد.

توجه داشته باشید این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.